HM-Law-logo


HM Law is een advocatenkantoor, werkzaam in de rechtsgebieden:
Offshore (energy) & scheepsbouw
Onderneming & financiering
Vervoer, verzekering en handel
Onze mensen hebben een gedegen achtergrond, jarenlange ervaring in nationale en internationale context en hart voor hun vakgebied.

HM Law is a law firm that works in three practice areas:
Offshore (Energy) & Shipbuilding
Corporate law and Finance
Transport, Trade & Insurance
Our people working in these practice areas have a solid background, years of experience in national and international contexts and a real passion for their work.


partners3


René van Leeuwen | rl@hmlaw.nl | +31 (0)20 301 61 01 | +31 (0)6 53 331 440 | Fax + 31 (0)20 301 88 01

Specialisatie: zaken op het gebied van handel, vervoer en verzekering van goederen
Talen: Engels, Frans en Duits
Profiel: allround advies- en procespraktijk op het gebied van handel, vervoer, opslag, distributie, financiering en verzekering van goederen.
Specialism: Cases in the areas of Trade, Transport, Insurance and finance
Languages: English, French and German.
Profile: Allround contentious and non contentious practice in the areas of trade, transport, insurace, storage, financing and Insurance of goods.

Nathalie Hoogeboom | nh@hmlaw.nl | +31 (0)10 494 55 00 | +31 (0)6 34 491 886 | Fax +31 (0)10 494 55 07

Specialisatie: zaken op het gebied van offshore, vervoer en scheepsbouw
Talen: Engels
Profiel: Nathalie begon haar carrière in 2000 bij AKD in Rotterdam en maakte in april 2008 de overstap naar HM Law, waar ze het Rotterdamse kantoor van HM Law opende. Nathalie heeft een allround advies- en procespraktijk op het gebied van scheepvaart, offshore en scheepsbouwindustrie. Daarnaast houdt ze zich veelvuldig bezig met internationale (handels)arbitrages en heeft ze een bijzondere interesse in het luchtrecht. De klanten van Nathalie bestaan uit reders, natte aannemers, opslagbedrijven en verzekeraars.
Specialism: cases in the areas of offshore, transport and shipbuilding.
Languages: English
Profile: Nathalie started her career in 2000 at AKD Rotterdam and joined HM Law in April 2008, where she opened the Rotterdam office. Nathalie has a broad contentious and non contentious practice in the areas of shipping, offshore and the shipbuilding industry. She has extensive experience in international (trading)arbitrations and a special interest in air law. Nathalie works for ship owners, wet contractors, storage companies and underwriters.

Hans Posthumus Meyjes | pm@hmlaw.nl | +31 (0)20 301 61 02 | +31 (0)6 51 620 564 | Fax +31 (0)20 301 88 01

Specialisatie: zaken op het gebied van handel, vervoer en verzekering
Talen: Engels
Profiel: ex-kapitein GHV. In het bijzonder georiënteerd op de “natte” zeerechtpraktijk, waaronder averij grosse, aanvaring, berging, casco- en ladingschade.
Specialism: Cases in the areas of Trade, Transport and Insurance
Languages: English
Profile: Ex Master Mariner. Hans is in particular focused on wet work, including general average, collisions, salvage, hull damage. He also handles cargo claims.

HM Law Amsterdam Rotterdam is een advocatenkantoor opgezet als een zogenaamde “kostenmaatschap” met twee gelijkwaardige partners, HM Law B.V. en Riverside Law B.V. De partners dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogstaande en moreel onberispelijke dienstverlening. Daartoe ontwikkelen zij samen een kantoorbeleid en maken zij afspraken over de bedrijfsvoering waaraan elke advocaat van HM Law Amsterdam Rotterdam volledig is gecommitteerd. HM Law Amsterdam Rotterdam law firm has been set up as a “cost-partnership” with two equal partners, HM Law B.V. and Riverside Law B.V. The partners have a collective responsibility for an qualitative high standing and morally irreproachable delivery of services. For this purpose they develop an office policy together and agree upon the management of the firm to which each lawyer of HM Law Amsterdam Rotterdam is fully committed.

Download: algemene voorwaarden | klachtenregeling Download: general terms & conditions | complaints procedure

 

HM Law Amsterdam
Sem Presserhof 117 | 1087 JE Amsterdam | Postbus 92244 | 1090 AE Amsterdam | +31 (0)20 - 301 61 01 | fax +31 (0)20 - 301 88 01
HM Law Rotterdam
Sluisjesdijk 155 | 3087 AG Rotterdam | Havennummer 2137 | +31 (0)10 - 494 55 00 | fax +31 (0)10 - 494 55 07